Náš blog

Future tense: Budoucí čas v angličtině
Vzdělávání
04.10.2023
Daniela Vargová

Future tense: Budoucí čas v angličtině

Zajímalo Vás někdy, jak říkají anglicky mluvící lidé o vzrušujícím světě zítřka? Odpověď tkví v příštím čase! V tomto blogu objevíme fascinující svět tzv. future tense v angličtině. Přítomný čas s budoucím významem?Zajímavým, ale často matoucí způsobem vyjádření budoucího času pro mnohé začátečníky je kombinace přítomného jednoduchého a průběhového času s budoucím významem. Tento způsob se využívá k vyjádření plánovaných a předem dohodnutých událostí, které nemají tendenci se měnit. Present simple → používáme při tzv. timetable events. Jedná se o události, které jsou naplánovány dopředu a nemají tendenci se měnit (The train arrives at 10 o'clock). Present continuous → předem naplánované události na základě nějakého podnětu (I'm seeing my dentist at 9). Síla slovíčka “Will”Příští čas se v angličtině často vyjadřuje pomocí slovesa will. Díky tomuto jednoduchému způsobu jsme schopni mluvit o našich budoucích plánech, předsevzetí a očekávaných událostech. Jedná se zejména o predikce, o kterých si myslíme, že se stanou. Například větu, „Budu studovat na univerzitě.“ přeložíme, „I will study at university“. Toto pomocné slovíčko nám dává v angličtině schopnost vyjádřit naše plány s jistotou a sebevědomím.[Zde je přehled použití will v kladných a záporných větách] Konstrukce “Be going to”Dalším způsobem vyjádření budoucnosti v angličtině je konstrukce be going to. Oproti slovíčku will se tato větná konstrukce vztahuje na rozhodnutí nebo predikce. Příkladem může být věta, „Look at the clouds. It's going to rain.” (Podívej se na oblaky. Bude pršet). Díky be going to umíme předpovídat budoucí události na základě současných skutečností. Jelikož budoucnost je neodmyslitelnou součástí našeho života, příští čas nám v angličtině pomáhá vyjádřit naše cíle a touhy. Ať už sníte o úspěšném podnikání, zážitcích z cestování nebo jiných dobrodružstvích, příští čas je klíčem k oživení Vašich snů. Proto se do toho pusťte, objevujte a učte se nové způsoby použití tohoto času. Angličtina se pro vás stane magickým nástrojem, který vás povede k novým horizontům!
Jak dokáže metoda design thinking posunout váš byznys?
Vzdělávání
28.09.2023
Skillmea

Jak dokáže metoda design thinking posunout váš byznys?

Design thinking ani zdaleka nepatří pouze do portfolia designérů, neboť s touto metodou se můžete setkat v literatuře, umění, hudbě, vědě i obchodě. Chcete-li vědět, co je design thinking, máme pro vás několik důležitých informací. Design thinking je o využívání kreativních a inovativních pracovních postupů designérů při řešení problémů v různých oblastech, nejen v podnikání či managementu, ale také v každodenním životě. Mezi společnosti využívající design thinking patří Apple, Google či Samsung. Nedají na něj dopustit ani přední světové univerzity - Stanford, Harvard či Imperial College v Londýně. Většina z nás si uvědomuje, že problémy jsou neodmyslitelnou součástí života, posouvají nás vpřed a dělají z nás lepší lidi. Pokud byste je rádi řešili kreativním způsobem, design thinking je výborná metoda. Podívejte se tedy spolu s námi na to, co je design thinking a jak tuto metodu používat v osobním i pracovním životě. Design thinking se soustřeďuje na pochopení člověkaCo to je design thinking? Jednotná definice pro designové myšlení neexistuje. Můžeme ho označit za kreativní způsob, jak řešit problémy, úsilí hledat inovace a přicházet s inovativními řešeními, přičemž klíčem k úspěchu je pochopení člověka (zákazníka), kterého se problém týká. V rámci design thinking dochází ke zpochybnění předpokladů a předefinování problémů ve snaze vytvořit inovativní řešení. Z nich se stávají prototypy, které se dále testují. Cílem je i identifikace alternativních strategií a řešení problému. Design thinking je nový způsob myšlení spolu s praktickými metodami, které vám jej pomohou uplatnit v životě, manažerských pozicích i podnikání. V čem se design thinking liší od tradičního řešení problémů?Jak postupujete, když se snažíte najít řešení konkrétního problému? Obvykle se snažíte definovat problém a přijít s něčím konstruktivním, což jej pomůže vyřešit. Nicméně designéři upřednostňují neustálé experimentování, které vede k řešení. To znamená, že design thinking se soustřeďuje na uživatele a ne na problém, resp. před definováním problému preferuje hledání jeho řešení kreativním způsobem. Například pokud firma řeší přechod zaměstnanců na homeoffice, designérské myšlení se soustřeďuje na zvýšení angažovanosti zaměstnanců v těchto podmínkách a nikoli na problém, kterým je snížení produktivity práce v domácím prostředí. Zajímavou studii v tomto směru provedl Bryan Lawson z University of Sheffield. Tento profesor chtěl zjistit, jak přistupují k problému vědci a designéři. Každé ze skupin dal vytvořit obraz ze sady barevných bloků, přičemž po obvodu museli použít co nejvíce červených nebo modrých cihel. To představovalo i řešení problému, resp. požadovaný výsledek. Nicméně, aby to nebylo tak jednoduché, byla stanovena pravidla týkající se umístění a vztahu některých bloků. Ty zase v pokusu značily problém či omezení. Co tento profesor zjistil? Vědci nejprve identifikovali problém, čili použili myšlení založené na problémech. Designéři preferovali potřebu najít správné řešení experimentováním. Charakteristické znaky design thinkingDesignové myšlení charakterizují následující prvky: • Je soustředěno na hluboký zájem o pochopení člověka, pro kterého se navrhují řešení. • Pomáhá rozvíjet empatii s cílovými skupinami. • Zlepšuje schopnost nastolovat otázky, jelikož je o zpochybňování problému. • Je užitečné při řešení nesprávně definovaných problémů. • Je plné experimentování, v jehož rámci se využívají prototypy, testování, zkoušení nových konceptů a nápadů v praxi. Brainstorming versus design thinkingPokud potřebujete vymyslet něco originálního, brainstorming je ke splnění tohoto cíle výborným řešením. Brainstorming a design thinking k sobě neodmyslitelně patří. Podle odborníků lze díky brainstormingu získat téměř o 30 procent více nápadů, než kreativně řešit problém. Co je brainstorming? Brainstorming pochází z anglických slov brain, neboli mozek a storm, což značí bouři. Je to v podstatě kreativní metoda určená k nalezení nápadité strategie v rámci skupiny lidí. Brainstorming lze označit za společnou tvůrčí praxi, kde všichni členové týmu přispívají novými nápady. Vzájemné interakce, poslech a rozpracovávání nápadů jiných členů brainstormingové skupiny vede k nalezení kreativních řešení. Záštitu nad celým procesem má facilitátor. Význam brainstormingu v design thinking Brainstorming v design thinking přináší následující výhody: • Pokud firma spoléhá na jednoho člověka, který přichází s nápady, ty postupně dojdou, nebo se opakují. Brainstorming je o řadě originálních nápadů od různých lidí. • Brainstorming je užitečný také při plánování a organizování nápadů. • Říká se, že budoucnost lidstva je o obnovení vzájemné spolupráce. Spolupráce je klíčem k úspěchu i v podnikání a brainstorming posiluje ducha týmové práce. Design thinking a jeho principy Metoda design thinking je založena na čtyřech hlavních principech. Které jsou to? • Lidské pravidlo - všechny aktivity v rámci design thinking jsou zaměřeny na člověka. • Pravidlo nejednoznačnosti – nejednoznačnost je nezbytnost, nelze ji odstranit. Experiment, často na hranici svých znalostí a dovedností, je rozhodujícím faktorem, jak vidět věci jinak. • Pravidlo redesignu – technologie i okolnosti v sociální oblasti se mění a vyvíjejí, avšak základní lidské potřeby jsou neměnné. Design thinking je o modifikování prostředků vedoucích ke splnění potřeb nebo dosažení požadovaných výsledků. • Pravidlo hmatatelnosti – nápady realizované formou prototypů umožňují efektivnější komunikaci. Zásady design thinkingDesign thinking se dělí do pěti kroků nebo fází. Uvádějí se také jako zásady designového myšlení. Které jsou to? [Zásady Design Thinking] Empatia Empatie je základem pro design thinking. V praxi to znamená, že je nezbytné detailně se seznámit s člověkem (uživatelem), pochopit jeho potřeby, přání i cíle. Tato zásada se neobejde bez pozorování lidí na různých úrovních, psychologickou a emocionální nevyjímaje. Věk či bydliště uživatele jsou nepodstatné, ale naopak pocity ke konkrétnímu produktu či motivace k určitému chování hrají klíčovou roli. Při pozorování je podstatné nespadnout do úrovně tvorby předpokladů, ale získat relevantní informace. Pro design thinking je nezbytné uspokojení reálných potřeb a ne těch předpokládaných a získaných na základě průměrování. Definice Definice se soustřeďuje na definování problému způsobem zaměřeným na uživatele. Po shromáždění zjištění z první fáze design thinking je třeba propojit je se zjištěními, které se týkají, například konkrétních problémů uživatelů a jejich rozsahu. Definice problému může znít: "Důchodci s minimálními důchody bez blízkých rodinných příslušníků na sídlišti XY ve městě Z potřebují jistotu základních životních potřeb, jako jsou jídlo, jistota bydlení spojená se schopností platit účty, dostatek prostředků na doplatky za léky a pravidelné sociální interakce". Nápad Nápad představuje potenciální řešení jasně zformulovaného problému s ohledem na uživatele. Tato fáze se vyznačuje extrémní mírou kreativity, přičemž jednotlivé nápady se neposuzují. Cílem je získat co nejvíce nových nápadů a úhlů pohledu na řešení problému. Využívají se techniky, jako brainstorming, mentální mapy či bodystorming. Na konci této fáze existuje několik nápadů, se kterými se pracuje dále. Prototyp Prototyp je o experimentování a přetavení nápadů do hmatatelných řešení. Prototyp je vlastně potenciální řešení problému s tím, že řešení mohou být přijata, neustále vylepšována, přepracována či dokonce zamítnuta. Test Test je pátou fází design thinking, ale většinou nevede k ukončení celého procesu. Právě naopak. Obvykle vrací designéry k předchozímu kroku. Nejednou i předefinování původního problému či nalezení zcela nových řešení. Využití design thinking v byznysu Metodu design thinking lze využít v reálném životě i podnikání. Nutí vás myslet „out of the box“ a ponořit se hlouběji do řešení problémů. Designové myšlení využívají marketingoví pracovníci, manažeři, grafičtí designéři, vývojáři softwaru, analytici, architekti a mnozí další. Design thinking pomáhá navrhnout řešení problémů pro koncové uživatele, která jsou proveditelná a ekonomicky implementovatelná. Ovládání metody design thinking zvyšuje šance na postoupení v kariérním žebříčku nebo pomáhá posunout svůj byznys na vyšší level. Chcete se o design thinking dozvědět víc? Dáváme vám do pozornosti kurz Úvod do design thinking, ve kterém máte možnost seznámit se se základy i výhodami této metody. Naučíte se také to, kdy ji využít a mnoho dalšího.
Předpřítomný průběhový čas: Spojení minulosti s přítomností
Vzdělávání
17.09.2023
Daniela Vargová

Předpřítomný průběhový čas: Spojení minulosti s přítomností

V anglickém jazyce existuje řada zajímavých gramatických konceptů, které nám umožňují přesně vyjádřit naše myšlenky a postřehy. Jedním z těchto konceptů je i předpřítomný průběhový čas – present perfect continuous, který v každodenní řeči angličana hraje důležitou roli. Použití předpřítomného časuPředpřítomný průběhový čas použijeme právě tehdy, když chceme popsat situace, které začaly v minulosti a přetrvávají až do současnosti. Je to, jako bychom otevřeli okno do minulosti a pozorovali vývoj událostí, které jsou stále v pohybu. Pomocí tohoto času můžeme mluvit o aktivitách či situacích, které jsme již provedli, ale mají přímý vliv na současnost. Například „I have been studying English for two hours“ (Už dvě hodiny se učím anglický jazyk). Jak vytvořit větu v tomto čase?Z předchozí věty lze pozorovat její zajímavou a specifickou strukturu. Při tvorbě předpřítomného průběhového času se používá pomocné sloveso "have/has" indikující předpřítomný čas ve větě, za nímž následuje sloveso "been" a příčestí hlavního slovesa se zakončením -ing. Častými slovy, která se pojí s tímto časem jsou slovíčka jako například recently, lately, for nebo since. Příklad 1. Joe má být cestující po celém světě nedávno (a bude to do so). Příklad 2. I haven't been feeling well lately. Příklad 3. Recently, I have been working a lot. Naučit se předpřítomný průběhový čas v anglickém jazyce může být pro mnohé začátečníky výzva, ale jde zároveň o příležitost objevovat nové dimenze komunikace. Existuje mnoho zdrojů, kurzů a cvičení online, které Vám mohou pomoci v procesu vzdělávání se. Stačí najít odhodlání a čas! 🙂
Stretnime sa na Profesia days Žilina 2023
Události
13.09.2023
Skillmea

Stretnime sa na Profesia days Žilina 2023

Veľtrh práce Profesia Days Žilina sa blíži! Ak hľadáš novú pracovnú príležitosť, chceš rozvíjať svoju kariéru alebo len získať novú inšpiráciu, toto je miesto, kde to všetko môže začať. 📅 Termín: 18.-19. september 2023 📌 Miesto: Žilina (Dom odborov) Je to skvelá príležitosť stretnúť sa s renomovanými spoločnosťami, spoznať nových ľudí a získavať cenné rady o tom, ako uspieť na trhu práce. Tešíme sa na teba! Skillmea prednáškyČo môžeš očakávať na Profesia Days? Prednášky, ktoré sú zamerané na oblasť technológií, marketingu či sebarozvoja, sú skvelou príležitosťou získať nové znalosti a skúsenosti od odborníkov z praxe. Nech už si technický nadšenec, ktorý sa chce zlepšiť v oblasti programovania, alebo ambiciózny podnikateľ, ktorý sa chce naučiť úspešné stratégie, na Profesia Days nájdeš Skillmea prednáškovú miestnosť, v ktorej ti odprezentujeme najnovšie trendy. Program SkillmeaPozrieme sa na oblasť dátovej vedy, budovania produktu, nazrieme aj do formálneho školského systému a do marketingu. Nesmie chýbať umelá inteligencia a prednáška na zlepšenie prezentačných zručností. Prečítaj si celý program nižšie. Pondelok 18.9.202311:00 - 12:00 Miroslav Adámek, Patrícia Janošková (Stats Lab) Čo robí dátový analytik a ako sa ním stať 12:30 - 13:30  Daniel Harcek (WageNow) Ako na minimálny funkčný produkt (MVP) 14:00 - 15:00 Daniel Harcek (WageNow), Radovan Debnár (Skillmea) Čo získaš, keď sa zúčastníš na hackathone a prečo na ne chodiť 15:30 - 16:30 Mgr. Tomáš Milata (riaditeľ, Proscholaris) Ako môže škola nezmeškať IT šinkanzen? 17:00 - 18:00 Vlastimil Kocián (Inovia, KROS) Inovácie v žilinskom kraji Na hlavnom pódiu vystúpi od 17:00 známy slovenský marketér Tony Dúbravec s prednáškou na tému Ako budovať osobnú značku? [Profesia Days Zilina speakers-10.jpg] Utorok, 19.9.2023 11:00 - 12:00 Peter Miľovčík (Siemens Healthineers) Ako testujeme software pre healthcare 12:30 - 13:30 Marek Chrenko (Skillmea) Nekonečná kreativita s umelou inteligenciou a Midjourney 14:00 - 15:00 Peter Magurský (PM VOICE Studio) Ako zlepšiť svoj rečový prejav 15:30 - 16:30 Daniel “Čoje” Feranec (Core4 Advertising, IG: Cojebratislava) Influencer marketing a ako ho využiť vo svojom biznise [Profesia Days Zilina speakers-11.jpg] *zmena programu vyhradená Stretnime sa osobne Profesia Days je viac najväčší veľtrh práce. Je to tiež priestor pre vzájomné prepojenie, budovanie profesionálnych vzťahov a stretávanie sa s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Čo by si teda mal očakávať na Profesia Days okrem skvelých prednášok? Budú tam prítomné popredné technologické a podnikateľské spoločnosti zo žilinského regiónu, ktoré sú pripravené ponúknuť ti zaujímavé pracovné príležitosti. Budeš mať možnosť stretnúť sa s ich zástupcami, predstaviť sa im a zdieľať svoje profesionálne ambície.  Toto je tvoja šanca ukázať svoj potenciál a nadviazať vzťahy s relevantnými ľuďmi vo svojom odbore. Nech už si začínajúci profesionál, skúsený odborník alebo študent, Profesia Days ti otvára dvere ku mnohým príležitostiam. 📅 Dátum: 18. - 19. september 2023 🕒 Čas: 10:00 - 19:00 📍 Miesto: Dom odborov, Žilina Tešíme sa na tvoju účasť na Profesia Days! Nech je to tvoj krok smerom k úspechu v kariére či podnikaní.
5 najčastejších gramatických chýb začínajúcich copywriterov
Tipy a triky
08.09.2023
Daniela Vargová

5 najčastejších gramatických chýb začínajúcich copywriterov

V dnešnej dobe sa písanie stalo základnou zručnosťou v mnohých odvetviach marketingu. V tomto článku si predstavíme mini gramatické okienko, ktoré vychádza z kurzu Copywriting pre začiatočníkov od Denisy Štefunkovej. Predstavíme si päticu najčastejších chýb, ktorým čelia začínajúci copywriteri. ✍️💻 1. Nominatív množného čísla je VŽDY mäkké i• nominatív jednotného čísla ➡️ náš šikovný syn • nominatív množného čísla ➡️ naši šikovní synovia 2. Zámená našim a naším Kedy sa píše dlhé a kedy krátke i? • Pokiaľ ide o jednotné číslo, používa sa pri zámenách vaším, naším, tvojím, svojím... dlhé í. ➡️ Volala som s naším bratom. (jeden brat – jednotné číslo) • Pokiaľ ide o množné číslo, tam sa píšu zámená vašim, našim, tvojim, svojim... s krátkym i.  ➡️ Posielam pozdravy našim kolegom. (viac kolegov – množné číslo)  3. Rozdiel medzi pomlčkou a spojovníkomSpojovník -Spojovník je kratší, spája jednotlivé výrazy a nepíše sa medzi nimi medzera.  Používa sa na:  • viacslovné priezviská ➡️ Pavol Országh-Hviezdoslav • názvy obcí alebo mestských častí ➡️ Bratislava-Vinohrady, Šaštín-Stráže • zložené prídavné mená ➡️ vedecko-technický ústav • vyjadrenie približnej miery ➡️ dva-tri • prí písaní čísel pomocou číslic ➡️ 3-tisíc, 3-násobný Pomlčka –Pomlčka je dlhšia, pred ňou aj za ňou sa píše medzera.  Používa sa:  • pri vetnom prístavku ➡️ Bratislava – hlavné mesto Slovenska – sa rozprestiera na brehoch rieky Dunaj. • pri vyjadrovaní určitého časového rozpätia ➡️ 2020 – 2021, január – marec • označenie dopravných staníc ➡️ Bratislava – Košice Pomlčku píšeme podržaním ľavej klávesnice ALT a vyťukaním čísel 0150, alebo ako znamienko mínus. 4. K alebo ku?Predložka K sa vokalizuje a vzniká KU vtedy, keď: • sa nasledujúce slovo začína na spoluhlásku K alebo G ➡️ ku knihe, ku Gabrielovi • v prípade slov začínajúcich na skupinu spoluhlások, v ktorej je na druhom alebo na treťom mieste spoluhláska K alebo G ➡️ ku škole • v spojení s tvarom osobného zámena ja ➡️ ku mne 5. Ach, tie čiarky... Kedy sa vlastne píšu?Spojka „a“• Pred spojkou „a“ napríklad v týchto prípadoch: a preto, a tak, a to, a teda, a predsa, a jednako, a pritom... v dôsledkovom a odporovacom význame ➡️ Poskytujeme rôzne služby, a to linkbuilding, SEO a reporty. • ak spojka „a“ nasleduje vo vete za prístavkom ➡️ Denis, náš SEO mág, a jeho pravá ruka Patrik sú v práci. Zámeno „ktorý“• Pred a po „ktorý“ v prípade, ak vsúvame vedľajšiu vetu ➡️ Janka a Tánička, ktoré sa venujú linkbuildingu, sú dobré kamarátky. Oslovenie• pri oslovení oddeľujeme oslovenú osobu čiarkami ➡️ Ahoj, Roland, ako sa máš? Teraz, keď ste sa oboznámili s týmito najčastejšími chybami začínajúcich copywriterov, nezabudnite si ich zapísať, poznačiť, vytlačiť alebo dokonca nalepiť vedľa vášho monitoru, aby ste ich mali vždy po ruke. 🙌
Co je branding a jak budovat značku?
Vzdělávání
03.09.2023
Skillmea

Co je branding a jak budovat značku?

Chcete vědět, co je branding, proč je důležitý a vyplatí se do něj investovat? Zajímá vás, jaké jsou hlavní pilíře budování značky a jak ji vytvořit? Pokud říkáte, že ano, pak čtěte dál. Branding, neboli investice do značky, se vyplatí z několika důvodů. Prvním z nich je fakt, že značku lze přirovnat ke kyslíku, který k vám přiláká nové zákazníky a zvýší loajalitu těch stávajících. To znamená, získání větší důvěryhodnosti, se kterou jde ruku v ruce zvýšení prodeje, vyšší marže a zisk. Není žádným tajemstvím, že značka je jedním z rozhodujících kritérií při výběru a preferencích zákazníků. Často je důležitější než samotná kvalita produktu. Silný a kvalitní brand je io tom, že zákazníci budou o vás povídat. Jelikož žijeme v době plné technologií a velká část našeho reálného života se odehrává na sociálních sítích, budování značky ve virtuálním světě má obrovský význam. S vytvářením a formováním značky souvisí také firemní kultura a potenciál měnit svým podnikáním svět k lepšímu. Avšak pojďme popořádku a podívejme se na to, co vlastně branding je. Co je to branding? Když si pojem branding rozměníme na drobné, znamená budování nebo rozvíjení a posilování značky, s cílem odlišit se od konkurence a zapsat se do povědomí zákazníka, zapůsobit na jeho emoce a zanechat v něm trvalé představy. Je to v podstatě jakási nepsaná smlouva mezi zákazníkem a výrobcem, která slibuje uspokojení určitých potřeb a tužeb, přičemž touhy jsou v tomto směru klíčové. Branding se často charakterizuje také jako proces tvoření vizuální identity značky a jejího používání. Branding představuje zejména marketingovou a komunikační techniku, která ovlivňuje samotnou značku, její cíle a cílové skupiny. Úkolem brandingu je dostat značku do povědomí zákazníka a postupně zvyšovat jeho loajalitu ke značce. Branding je spojen, například s názvem a logem značky, tvorbou sloganů, vizuální identitou, sound brandingem a samozřejmě marketingovou komunikací. Ke značce neodmyslitelně patří logo a právě tyto pojmy si mnozí stále zaměňují. Značka versus logo. Jaký je mezi nimi rozdíl? Podle American Marketing Association je značka „jméno, termín, označení, symbol či design nebo kombinace těchto pojmů, která slouží k identifikaci výrobků a služeb jednoho či více prodejců ak odlišení od konkurence na trhu“. Úspěšné značky v zákaznících evokují představy a očekávání, pomáhají udržet jejich pozornost při jejich brandě. Zcela zjednodušeně lze značku označit jako to, co si lidé myslí, říkají a cítí. Pokud si vzpomenete na značku Volvo, zřejmě se vám automaticky spojí s pocity bezpečí a spolehlivosti. Logo Volva je pověstný znak, který v sobě ukrývá symbol síly a odolnosti. Jakub Čech v kurzu Branding – budování úspěšné značky říká, že značka je moře a logo představuje loďku, na které se firma pluje, a tedy úkolem loga je zajistit rychlou a snadnou identifikaci firmy či produktu. Logo podle něj představuje vrchol ledovce. To, co je viditelné pro zákazníky. Značka zahrnuje poslání, vizi, hodnoty či vztah k inovacím. [Značka vs. logo] Jak může branding pomoci podnikání?Silná značka, která investuje do brandingu a brand managementu, sklízí několik výhod. Mezi ně patří, například:  • Získání jedinečné pozice na trhu, protože značka je při rozhodování se zákazníka o koupi nejednou důležitější než samotný produkt. • Šíření poselství značky přináší jedinečné vztahy se zákazníky a ti obvykle přilákají nové zákazníky, čímž se zvyšuje jejich důvěryhodnost. • Silná značka má vysokou konkurenceschopnost na trhu, protože zákazníci k ní mají důvěru a jsou loajální. Pokud potřebujete provést konkurenční analýzu, zjistit konkurenční výhodu a najít výchozí situaci vaší značky, stanovit si vizi a poslání, doporučujeme vám kurz Značka a konkurence s Annou Sabolovou. • Usnadňuje zákazníkům rozhodování o koupi, tedy přináší zvýšení prodeje a díky unikátnímu postavení na trhu i vyšší marže as tím spojené zisky. • Zjednodušuje proces zavádění nových produktů na trh, protože značka má věrné spotřebitele, které značce důvěřují a tím pádem jsou ochotni utratit peníze i za nové produkty s vyšší cenou. • Zvyšuje hodnotu firmy nejen v očích zákazníků, ale také jiných firem či institucí. Branding jako součást marketinguBranding lze označit za duši společnosti nebo produktu. Patří mezi nejdůležitější marketingové nástroje, neboť odráží postoje a hodnoty firmy, činí ji originální a je klíčový při budování identity společnosti. S tím se samozřejmě pojí vyšší efektivita reklam, následně zvýšení prodeje a zisku. Značka je základem pro marketingovou komunikaci společnosti. Branding má následujících 5 prvků:• Pozicioning je vlastně umístění značky na trhu, přičemž cílem je zaujmout v mysli zákazníka určitou pozici a také vytyčit si postoj vůči konkurenci. • Součástí dlouhodobé strategie brandingu je vyprávění svého příběhu a vyvolání emocí u zákazníka. • Design je o vizuálu produktu, jeho vytváření a formování, ale také jeho formě, obalu, prodejních prospektech, atmosféře na prodejně a pod. • Pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj značky je podstatné i stanovení vhodné ceny. • Vztah se zákazníkem představuje zjišťování jeho potřeb a tužeb i úsilí, jak v něm vyvolat pocit důležitosti o uspokojení potřeby, resp. touhy. Povědomí o značce, názory na značku, prvky značky a pozicioning. Co je to?  Brand marketing zahrnuje také pojmy, které se týkají povědomí o značce, názorů na značku a prvků značky. O co jde? • Povědomí o značce zahrnuje rozpoznání značky a vybavení si značky. Rozpoznání je o tom, zda zákazník značku zná, nebo o ní něco slyšel. Vybavení značky představuje, že spotřebitel si vybaví například značku Volvo tehdy, když se mluví o bezpečném a spolehlivém autě. • Názory na značku jsou spojením asociací výkonu a představ o značce, přičemž klíčové jsou názory na kvalitu (subjektivní hodnocení zákazníka na základě zkušeností a jeho úsudku), důvěryhodnost (vychází ze sympatií, spolehlivosti a odbornosti), zvažování (důležitost značky pro zákazníka) a superioritu značky (jedinečnost značky v porovnání s ostatními pro konkrétního zákazníka). • Prvky značky brand identifikují a odlišují od konkurence, jedná se o jméno, logo, symbol, slogan, znělku či obal a měly by být snadno zapamatovatelné, smysluplné, přizpůsobivé, přenosné a právně chráněné. • Pozicioning je vlastně odlišení od konkurence, které probíhá v podvědomí zákazníků. Klíčové principy pozicioningu jsou význam značky (proč existuje a jaké má úkoly), segmentace trhu (pro koho je na trhu, tedy jací jsou její zákazníci), konkurence (proti komu značka stojí, tedy kdo je konkurence a čas (kdy, resp. jak probíhá vývoj značky v čase). Když to shrneme, tak mezi pilíře úspěšné značky podle Jakuba Čecha, o kterých mluví v kurzu Branding - budování úspěšné značky, patří: • kreativita a odlišnost, • přidaná hodnota, • sladění s cílovou skupinou, • jasný pozicioning a • dlouhodobá vize. [Budovanie brandu] Co je to sound branding?Sound branding je znám jako zvuková či akustická značka či značka zvuku. Strategie sound brandingu zahrnuje použití zvuku s cílem posílit identitu značky. Sound branding využívají také známé značky, jako například McDonalds, Telekom či Windows. Zvukové efekty či znělky spojené se značkou disponují emocionální hodnotou a spojují se se značkou stejně jako vizuální prvky. To znamená, že jedinečná zvuková znělka doprovázející značku ji reprezentuje směrem k zákazníkům a odlišuje ji od konkurence, čímž je pevně ukotvena v myslích lidí. Sound branding má následující výhody:• poutá pozornost a napomáhá budování povědomí o značce, • je důležitým prvkem udržení pozornosti cílové skupiny, tedy přispívá ke zvýšení loajality ke značce, • zvukové vjemy na rozdíl od vizuálních pronikají do podvědomí i tehdy, když publikum vykonává jiné činnosti, • zvyšuje důvěryhodnost značky, čímž zvyšuje pravděpodobnost koupě, • je prvkem dotvářejícím osobnost značky. Sound branding má tedy schopnost vyvolávat emoce ve větší míře, než je tomu při vizuálních podnětech. Pomáhá posilovat identitu značky a získat větší pozornost publika. Samozřejmě, díky sound brandingu je značka lépe zapamatovatelná a tím, že hudba ovlivňuje emoce, přispívá k jasnější komunikaci poselství značky. Jak začít s brandingem?Chcete-li začít s brandingem, neobejdete se bez několika kroků, které jsou nezbytné pro budování značky. Které jsou to? • Definujte si cíle a hodnoty: stanovte si vizi a poslání. • Proveďte průzkum cílové skupiny: analyzujte stávající zákazníky z hlediska demografických údajů, pohlaví či věku. Podívejte se na cílové skupiny konkurenčních podniků, realizujte rozhovory či průzkumy s cílem vytvořit osobnost kupujícího na základě společných charakteristik. • Analyzujte konkurenci: zaměřte se na konkurenční firmy, jejich produkty i služby. Vytvořte si SWOT analýzu silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí. • Určete strategii umístění značky: zaměřte se na to, co jiné značky nenabízejí, jako například výhodné ceny, inovativní produkty, výborný servis, příjemný uživatelský zážitek či nabídku prémiového zboží. • Budujte efektivní komunikaci: vytvořte originální název, slogan, logo, nezapomínejte na sound branding a poutavý příběh značky, snažte se měnit svět k lepšímu, vsaďte na autentičnost. Neopomínejte ani fakt, že s publikem komunikujete také prostřednictvím webové stránky, sociálních sítí, email marketingu a mnoha dalších. • Udržujte reputaci značky poskytováním kvalitních služeb, adekvátním řešením stížností či negativních recenzí na internetu či zlepšením spokojenosti zákazníků a budováním firemní kultury. Máte pocit, že se v budování značky ztrácíte? V tom případě vám dáváme do pozornosti naše kurzy Branding – budování úspěšné značky a Značka a konkurence, na základě kterých si dokážete postupně vybudovat vlastní značku.
Zvládnutí expozičního trojúhelníku: tajemství vyvážených fotografií
Vzdělávání
25.08.2023
Daniela Vargová

Zvládnutí expozičního trojúhelníku: tajemství vyvážených fotografií

Při fotografování je pochopení expozičního trojúhelníku klíčem k dosažení dokonale vyvážených a profesionálně vypadajících fotografií. Expoziční trojúhelník se skládá ze tří základních komponentů: clony, expozičního času a ISO citlivosti. V tomto článku se dozvíte, jak každý z těchto faktorů ovlivňuje vaši fotografii a jak je správně nastavit, abyste dosáhli optimálního výsledku.[Hodnoty clony, ISO a expoziční doby a jejich efekt na fotografii Zdroj:PetaPixel] Porozumění třem komponentům expozičního trojúhelníkuClona: Množství světla vstupujícího do fotoaparátuClona je otvor v objektivu, který reguluje množství světla, které vstupuje do fotoaparátu. Clona je vyjádřena číslem f a její hodnoty se liší v závislosti na typu objektivu obvykle od f1.2 po f22. Čím vyšší je clonové číslo, tím menší je otvor clony. Při fotografování v jasných světelných podmínkách budete používat vyšší číslo clony, abyste omezili množství světla, které vstupuje do fotoaparátu. Při vyšším clonovém čísle je pozadí stejně ostré jako popředí. Naopak, při fotografování ve slabém osvětlení použijete nižší clonové číslo, aby se clona otevřela a vy jste dostali do fotografie co nejvíce světla. Při nízkém clonovém čísle vzniká efekt rozostřeného pozadí.[Ukázka pozadí při nízkém a vysokém clonovém čísle. Zdroj: alhsdesign] Expoziční čas: Zachycení pohybuExpoziční doba (resp. rychlost závěrky) je doba, po kterou je senzor fotoaparátu vystaven světlu. Čas je ve fotoaparátu zobrazován zlomky sekundy, obvykle od 30 sekund po 1/4000 sekundy. Tento faktor je klíčový při zachycení pohybu. Krátká doba expozice (např. 1/400) je vhodná pro zachycení pohybu bez rozmazání, zatímco dlouhá doba expozice (např. 1/15) může být použita k vytvoření dynamického zobrazení pohybu s efektem rozmazání. Je důležité mít na paměti, že dlouhou dobu expozice může způsobit i nežádoucí rozmazané fotografie, pokud je fotoaparát nestabilně držen v rukou. V tomto případě je vhodné použít stativ pro vyvarování se nežádoucímu rozmazání.[Ukázka nejkratšího a nejdelšího expozičního času] ISO: Citlivost na světlo ISO je míra citlivosti senzoru fotoaparátu na světlo. Pohybuje se v hodnotách od 100 do 6400. Vyšší ISO číslo znamená vyšší citlivost na světlo, což je užitečné při fotografování ve slabém osvětlení. Ovšem vyšší ISO číslo také přináší do fotografie více šumu/zrnitosti. Naopak nižší ISO číslo znamená nižší citlivost na světlo a méně šumu ve fotografii. Při nastavování ISO je důležité najít vyváženou hodnotu, která vám umožní dosáhnout dostatečné expozice bez přílišného šumu. Expoziční trojúhelník pro dosažení vyvážených fotografiíExpoziční trojúhelník funguje tak, že tyto tři komponenty – clona, expoziční čas a ISO – spolupracují na dosažení správné expozice. Když změníte hodnotu jednoho z těchto faktorů, ovlivníte množství světla vstupujícího do fotoaparátu a tím i výsledný vzhled fotografie. Chcete-li získat dobře vyváženou fotografii, musíte najít správné nastavení pro každý z těchto faktorů, aby bylo dosaženo správné expozice. Například, pokud fotíte v jasných světelných podmínkách, můžete použít vyšší číslo clony, rychlý čas expozice a nízké ISO číslo pro dosažení správné expozice. Naopak, při fotografování ve slabém osvětlení můžete použít nižší číslo clony, delší dobu expozice a vyšší ISO číslo pro získání dostatečné expozice. [Expoziční trojúhelník]Expozice fotografie jako taková se dá vyjádřit expoziční hodnotou (EV = Exposure Value). Vyjadřuje celkovou expozici bez ohledu na kombinaci proměnných. Příklad: u fixního ISu 200 nastavíme clonu na f/2.8 a čas na 1/500. Expoziční hodnota (EV) je takto cca 11. Chceme-li více zaclonit, abychom měli řekněme hlubší ostrost, umíme nastavit clonu o jeden krok tmavší, tedy f/4 a vykompenzovat uzávěrku na 1/250. Expoziční hodnota zůstává na 11, fotografie je stále stejně světlá. Zvýšíme-li hodnotu EV o 1, fotografie je 2x světlejší - světlejší o jeden krok. Takže pokud je EV 11 (např. ISO 200, f/2.8, 1/500), EV 12 (např. ISO 200, f/2.8, 1/250), bude 2x světlejší. Při čase to funguje logicky: 2x čas = 2x světlejší fotografie, tzn. při stejné cloně a ISu je 1/250 2x světlejší (o jeden krok) než 1/500. Clonové číslo (f/) vyjadřuje podíl topeniště objektivu a průměru čočky. Kroky jsou většinou (f/1.4, 2, 2.8, 4, atd.). f/2.8 je o jeden exp. krok světlejší než f/4. ISO funguje tak, že 2x ISO je +1 EV, tzn. ISO 200 je 2x světlejší než ISO 100. Tipy pro ovládání expozičního trojúhelníkuOvládání expozičního trojúhelníku vyžaduje experimentování a zkoušení různých nastavení. Zde je několik tipů, které vám pomohou zvládnout expoziční trojúhelník: • Vyzkoušejte si jaký výsledek přinesou různé kombinace clony, expozičního času a ISO pro různé scény a podmínky osvětlení. Tímto způsobem zjistíte, jaké hodnoty fungují nejlépe a dostanete expoziční trojúhelník do ruky.   • Experimentujte s různými efekty, kterých můžete dosáhnout pomocí expozičního trojúhelníku jako je efekt rozmazání pohybu, bokeh, noční fotografie nebo malování světlem. Tyto efekty popustí uzdu vaší kreativitě a skvěle se při nich zabavíte. • Použijte histogram ve vašem fotoaparátu k ověření správné expozice. Histogram vám ukáže, zda je vaše fotografie podexponovaná (příliš tmavá) nebo přeexponovaná (příliš světlá). Na základě toho můžete upravit nastavení svého fotoaparátu. [Zobrazení podexponované, nadexponované a ideální expozice na histogramu Zdroj: Photography Pro]Výslednou expozici fotografie umíte ovlivnit nejen změnou clony, času nebo citlivosti, ale také tvz. ND filtrem (ND = Neutral Density), který se nasadí na objektiv. ND filtry jsou vždy označeny číslem (např. ND 2, ND 4), které vyjadřuje, kolikrát ztmaví obraz. Existují také variabilní ND filtry, kde lze úroveň ztmavení regulovat. ND filtry jsou praktické například. v situacích, kdy potřebujete při velmi světlé scéně použít široký otvor clony k rozostření pozadí, nebo prodloužit expoziční čas. Nástroje na pomoc při zlepšování vašich dovednostíChcete-li se zlepšit ve svých fotografických schopnostech, existuje několik zdrojů, které vám mohou pomoci: • Online tutoriály a kurzy: Na internetu najdete mnoho online tutoriálů a kurzů, které vám pomohou porozumět expozičnímu trojúhelníku a zlepšit vaše fotografické schopnosti. Kurzy na Skillmea vás provedou od úplných základů fotografie až po postprocess jednotlivých fotografií. • Fotografické komunity: Připojte se k fotografické komunitě na sociálních sítích a získejte zpětnou vazbu od zkušených fotografů. Tyto komunity vám mohou poskytnout užitečné rady a nápady pro zlepšení vaší práce. Mezi příklady patří facebookové skupiny Fotografovanie nás baví. 
Porovnání AWS, Azure a Google Cloud
Ostatní
23.08.2023
Skillmea

Porovnání AWS, Azure a Google Cloud

Cloudové služby se staly klíčovým prvkem moderního informačního a technologického průmyslu. Tyto služby umožňují firmám a vývojářům využívat výpočetní zdroje, úložiště dat a jiné IT zdroje bez nutnosti investovat do vlastní fyzické infrastruktury. Mezi hlavní hráče na tomto poli patří Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure a Google Cloud. V tomto článku se budeme věnovat srovnání těchto tří gigantů cloudových služeb, přičemž se podíváme nejen na jejich funkce, ale také na dostupnost a ceny, což může mít vyply na rozhodnutí, kterého poskytovatel zvolit. Co je cloud computing?Nejprve si řekněme, co je to cloud computing. Cloud computing definuje poskytování výpočetních služeb – včetně serverů, úložišť, databází, sítí, softwaru, analytiky a inteligence – přes internet nebo moderně řečeno cloud s cílem poskytnout rychlé inovace, flexibilní zdroje a úspory z rozsahu. Uživatelé průběžně platí, což pomáhá snižovat provozní náklady, efektivněji provozovat infrastrukturu a škálovat podle toho, jak se mění konkrétní potřeby. Hlavní výhody cloud computingu zahrnují: 1. Elastičnost a škálovatelnost: Můžete rychle přizpůsobit své výpočetní a úložištní potřeby podle aktuálních požadavků. Když potřebujete více zdrojů, můžete je jednoduše přidat. Naopak, pokud potřebujete méně, můžete zdroje snížit. 2. Nízké náklady na údržbu: Vzhledem k tomu, že hardware a software jsou spravovány poskytovateli cloudových služeb, nemusíte se starat o údržbu a aktualizace. 3. Přístupnost a flexibilita: Můžete přistupovat ke svým údajům a aplikacím z jakéhokoli místa a zařízení s internetovým připojením. 4. Platba za spotřebované zdroje: Namísto nákupu drahého hardwaru a softwaru si můžete pronajmout jen tolik zdrojů, kolik právě potřebujete. Platíte tedy jen za to, co skutečně spotřebujete. 5. Rychlý vývoj a nasazení: Vývojáři mohou rychle vytvářet a testovat aplikace bez nutnosti investovat velké množství času a zdrojů do infrastruktury. 6. Bezpečnost a zálohování: Většina poskytovatelů cloudových služeb nabízí pokročilá bezpečnostní opatření a zálohování údajů na případ, že by došlo k výpadku nebo ztrátám. V tomto článku porovnáme poskytovatele cloud computingu AWS, Azure a Google Cloud. Pojďme si nejprve v rychlosti říci pár vět o každé službě. Amazon Web Services (AWS) je jedním z největších a nejpopulárnějších poskytovatelů cloudových služeb na světě. AWS je divizí společnosti Amazon a nabízí širokou škálu cloudových služeb, které zahrnují výpočetní zdroje, úložiště dat, databáze, síťové služby, analýzu dat, umělou inteligenci, strojní učení a mnoho dalších. Microsoft Azure je cloudová platforma poskytovaná společností Microsoft. Jedná se o jednoho z předních poskytovatelů cloudových služeb na světě, který umožňuje organizacím a vývojářům vytvářet, spravovat a nasazovat aplikace a služby přes cloud. Azure nabízí širokou škálu služeb, které zahrnují výpočetní zdroje, úložiště, databáze, analýzu dat, umělou inteligenci, strojní učení a další. Google Cloud Platform (GCP) je cloudová platforma poskytovaná společností Google. Je to jeden z předních poskytovatelů cloudových služeb, který umožňuje organizacím a vývojářům vytvářet, spravovat a nasazovat aplikace a služby přes internet. GCP nabízí širokou škálu služeb, které zahrnují výpočtové zdroje, úložiště, databáze, analýzu údajů, strojní učení a další. [Porovnání AWS, Azure, Google Cloud] Rozsah a dostupnost služebAmazon Web Services (AWS)Amazon Web Services, založené v roce 2006, se považuje za prvního skutečně masivního poskytovatele cloudových služeb. Jeho portfolio je téměř nepřekonatelné – zahrnuje širokou škálu služeb, od výpočetních instancí a úložiště dat až po pokročilé analytické nástroje a umělou inteligenci. AWS převyšuje konkurenci svou globální přítomností, která zahrnuje stovky dostupných zón a regionů po celém světě.) Microsoft AzureMicrosoft vstoupil na scénu cloudových služeb se svojí platformou Azure, která se rychle stala vážným konkurentem pro AWS. Podobně jako AWS, i Azure nabízí širokou škálu služeb, přičemž se zvláště vyznačuje svou integrací se stávajícími produkty od Microsoftu. Tato integrace může být pro některé organizace klíčová, neboť jim umožňuje snáze migrovat své stávající aplikace do cloudu. Azure má také globální dostupnost a řadu regionů, ve kterých mohou zákazníci nasadit své aplikace. Google CloudGoogle Cloud se soustřeďuje na analýzu dat, strojní učení a umělou inteligenci. Kromě toho však nabízí širokou škálu běžných cloudových služeb, včetně výpočetních instancí a úložiště. Jednou z jeho výhod je silná globální síť datových center, která poskytuje nízkou latenci pro aplikace, které na ni spoléhají. Dostupnost v regionech• AWS: AWS je k dispozici v mnoha regionech a zónách po celém světě, zahrnující Severní Ameriku, Evropu, Asii a jiné oblasti. Jejich sítě regionů se neustále rozšiřují, aby se zajistila nízká latence a vysoká spolehlivost pro zákazníky. • Azure: Microsoft Azure je dostupný ve stejném množství regionů jako AWS, přičemž také pokračuje v rozšiřování své globální dostupnosti. • Google Cloud: Google Cloud má méně regionů než AWS a Azure, ale stále má vynikající globální síť datových center, která se neustále rozšiřuje. Cenová politikaCeny v cloudu jsou komplexní a závisí na několika faktorech, včetně typu služby, výpočetních zdrojů, pronájmu úložiště a jiných faktorů. Každý z těchto poskytovatelů má svou vlastní cenovou politiku, která může mít pro organizace velký dopad. AWSAWS nabízí řadu platebních modelů včetně plateb na požádání a rezervovaných instancí. Ceny se mohou lišit podle regionu a typu služby. Jedním z faktorů, který je třeba zvážit, je tzn. "efekt zámku", který může nastat, pokud se rozhodnete pro jednoho poskytovatele a pak zjistíte, že je obtížné migrovat vaše aplikace na jiný cloudový systém. AzureMicrosoft Azure nabízí různé platební modely včetně plateb na požádání a rezervovaných instancí. Microsoft se snaží přilákat organizace, které již používají jeho produkty tím, že jim nabízí výhody v rámci jejich cloudových služeb. Google CloudGoogle Cloud se snaží být cenově konkurenceschopný a často nabízí různé platební modely. Jejich přístup k cenám je zaměřen na jednoduchost a transparentnost, což může být atraktivní pro organizace hledající jednoduché a jasné cenové struktury. Integrace a podporaAWSAmazon Web Services je díky své dlouhé přítomnosti na trhu dobře integrován se širokým spektrem nástrojů a aplikací třetích stran. Poskytuje také bohatou dokumentaci a aktivní diskusní fóra, což umožňuje rychlejší řešení problémů. AzureAzure má výhodu integrace se stávajícími produkty od Microsoftu, což může být důležité pro organizace, které již tyto produkty používají. Microsoft nabízí také podporu a konzultační služby pro zákazníky, kteří potřebují pomoc se svými cloudovými implementacemi. Google CloudGoogle Cloud se zaměřuje na moderní aplikace a analýzu dat. Poskytuje rozsáhlou dokumentaci a podporu pro své služby. [Porovnanie AWS, Azure a Google Cloud] Škálovatelnost a výkonAWSAmazon Web Services je známý svými vynikajícími schopnostmi škálovatelnosti a poskytuje různé možnosti pro automatickou škálovatelnost. Jeho služby jsou považovány za spolehlivé a často se využívají pro velké podnikové aplikace. AzureAzure také nabízí vysokou úroveň škálovatelnosti a integruje se s nástroji pro monitorování a řízení výkonu aplikací. Google CloudGoogle Cloud se vyznačuje rychlostí a schopností spravovat velké objemy dat. Poskytuje nástroje pro optimalizaci výkonu a škálovatelnosti. BezpečnostAWSAWS poskytuje různé nástroje a služby pro zabezpečení aplikací a dat, včetně možností pro řízení identity a přístupu, zabezpečení dat a firemní sítě. AzureAzure zahrnuje širokou škálu bezpečnostních funkcí, včetně víceúrovňové autentifikace, řízení přístupu a monitorování událostí. Google CloudGoogle Cloud klade velký důraz na zabezpečení dat a poskytuje nástroje pro šifrování, autentizaci a řízení přístupu. ZávěrVýběr mezi AWS, Azure a Google Cloud je komplexní proces, který závisí na individuálních potřebách organizace. AWS je ideální pro ty, kdo potřebují rozsáhlé portfolio služeb a globální dostupnost. Azure je vhodný pro organizace, které již používají produkty od Microsoftu a chtějí je integrovat do cloudu. Google Cloud se zase zaměřuje na moderní aplikace a analýzu dat. Rozhodnutí by mělo být založeno na důkladném prozkoumání všech faktorů, jako jsou funkce, dostupnost v regionech, cena, integrace a podpora. Každý z těchto poskytovatelů má své výhody a nevýhody, a proto je důležité si vybrat ten, který nejlépe odpovídá potřebám konkrétní organizace.
Success Story: Od konzultanta k novým výzvám v IT
Success stories
17.08.2023
Daniela Vargová

Success Story: Od konzultanta k novým výzvám v IT

Marek Pilarčík z Košic prošel ve své kariéře pestrým spektrem manažerských pozic v renomovaných korporátech a vyzkoušel práci ve startupu. Rozhodl se však jít za svým snem technicky zaměřené práce bez častého cestování as odhodláním začal s kurzy automatizovaného testování. Zdokonalil své schopnosti a začal budovat svoji kariéru v IT. Pojďme se spolu podívat na jeho success story. 💻⬇️[Marek Pilarčík] ➡️ Marek během kariéry úspěšně prošel několika manažerskými pozicemiZačal jsem ve společnosti Accenture v Bratislavě jako technology konzultant. Zde jsem působil jako spojka mezi vyšším managementem, klientem, developery a testery. Moje práce byla více méně koordinačního a podpůrného charakteru, zahrnovala mnoho meetingů a reportů. Navíc jsem měl na starosti tým 14 testerů v různých městech Slovenska. “"Na tomto projektu jsem si našel svou současnou přítelkyni, která byla paradoxně také z Košic a tak jsme se spolu rozhodli, že se vrátíme zpět do našeho domovského města."” Jelikož však Accenture v Košicích v té době nemělo velkou působnost, tak jsem se rozhodl pro změnu zázemí a přesunul jsem se do IBM. Mým požadavkem bylo méně cestovat a fungovat více technicky. Na základě toho mi tedy opět našli pozici konzultanta a hned týden od přijetí mě poslali v rámci projektu do tureckého Istanbulu, kde jsem strávil další pololetí stejnou prací jako na poslední pozici.🌍 Po skončení tohoto projektu jsem měl opět stejné požadavky, tak mě přesunuli na SAP oddělení, kde jsem pravidelně 2 roky dojížděl do Prahy. “„I když jsem kariérně i platově rostl velmi slušně, pořád jsem cítil, že to není pro mě to pravé. Stále jsem se snažil vrátit ke svým původním požadavkům. Když jsem pochopil, že tudy cesta nevede, opět jsem se rozhodl vyzkoušet změnu.“” Přešel jsem na živnost a vyzkoušel působení ve startupu s pár kamarády pro kryptomenovou společnost. Dostal jsem se na pozici R&D analytika a pomáhal jsem zavést standardní pracovní procesy (plánování, komunikace, dokumentace) díky mým zkušenostem z korporátů. Kryptoměnový trh je však nevyzpytatelný a ve světové ekonomice přišel úpadek a problémy. Ve spojení s prací na živnost jsem přišel o stabilitu příjmu, což mě dovedlo k rozhodnutí nesouhlasit s kompromisy a jít si za svým snem.💭 ➡️ Když se Skillmea ozve právě včas na změnu kariéryJelikož v mém skillsetu chyběly zkušenosti s programovacími jazyky, které vnímám jako podstatnou část technické práce v IT, potřeboval jsem si tyto chybějící znalosti doplnit. Skillmea se mi prakticky ozvala sama. Obdržel jsem mail s nabídkou pro absolvování kurzu přes program REPAS / KOMPAS zcela zdarma. Mail jsem dostal díky absolvovanému kurzu přes Learn2Code v minulosti, takže vidím, že si nás v databázi hlídáte a když přijde dobrá příležitost, vzpomenete si na nás. 😉 Po kratší výměně mailů, ohledně mé minulosti a představ, jsem dostal doporučení na kurz Software testera.  S obrovskou chutí a motivací jsem se do toho pustil a za zhruba měsíc a půl jsem si podrobně prošel 10 vašich kurzů a pár jiných. Zhruba po měsíci kurzů jsem nabral sebevědomí k tomu, abych rozhodil životopisy a poohlédl se po příležitostech v této oblasti.[Marek má opět čas věnovat se svým hobby – i snowboardingu] ➡️ Nový začátek pár hodin po odeslání životopisu První firma, která se ozvala byla NESS, přičemž volali asi 2 hodiny po odeslání životopisu s nabídkou, že by se se mnou rádi setkali na pohovoru. Samozřejmě jsem souhlasil a absolvoval velmi příjemný pohovor. Paradoxně jsem této nabídce nedával velké šance, jelikož se jednalo o experienced pozici automatizovaného testeru a dokonce ještě is jinými nástroji a programovacím jazykem, než který jsem se na kurzu učil. V IT světě však nejde ani tak o konkrétní nástroje a programovací jazyky, jako spíše o pochopení souvislostí, procesů a vytvoření si jakéhosi základního přehledu o pojmech a možnostech, které tento sektor zahrnuje. Předpokládám, že na pohovoru jsem udělal dojem, protože jsem za 3 hodiny dostal velmi dobrou nabídku, kterou jsem prakticky druhý den hned přijal. Čili po absolvovaném kurzu to už byla rychlovka. 🕐 Tento měsíc nastupuji a začínám novou a vyžádanou kariéru, na kterou se upřímně poprvé těším. Změna nebyla tak snadná, jak jsem si původně myslel, finančně jsem musel jít mírně níže než jsem měl na konzultačních/manažerských pozicích, ale pokud jsem se něco naučil, tak je to to, že: “1. na změnu není nikdy pozdě 🕐 2. peníze nejsou všechno 💶 3. nemusíte vždy dělat kompromisy, ale dělejte to, co vás naplňuje a baví 😉” Když jsem byl business analyst/consultant trávil jsem čas pouze v práci a povětšině sám. Nyní se můžu opět věnovat turistice, snowboardu, mému pejskovi a rodině. Toto byla Marekova fascinující success story, ve které od kariéry manažera v korporátech přešel do IT sféry. Zažil jsi něco podobného? ➡️ Napiš nám zprávu a poděl se i ty se svou success story. ✨
Zvládání stresu během zkoušek a způsoby, jak se efektivně a rychle učit
Vzdělávání
10.08.2023
Skillmea

Zvládání stresu během zkoušek a způsoby, jak se efektivně a rychle učit

Čekají tě zkoušky, písemky, testy či ústní přezkoušení a jsi ve stresu z toho, jak to zvládneš? Stres je tvůj nepřítel, a proto ti přinášíme užitečné tipy, jak se učit na zkoušky efektivně. Neexistuje univerzální strategie, platná pro všechny, jak se učit. Každý z nás je originál. Co dokonale funguje u jednoho, u druhého může skončit úplným fiaskem. Avšak s jasně nastavenými cíli, reálným plánem a pozitivní myslí se naučíš vše potřebné, získáš dobré hodnocení a tím, že splníš další ze svých cílů, zvedne se ti sebevědomí. Chceš vědět, jak se rychle učit? Inspiruj se našimi tipy. Prostředí je důležité Někteří z nás se rádi učí ve studentském pokoji a potřebují úplné ticho. Pro jiné je tato alternativa nepřípustná, protože v pokoji jsou lákadla v podobě mobilu, laptopu či playstation, a proto chodí studovat do knihovny. Dalším to skvěle pálí ve frekventovaném prostředí a zásadně získávají znalosti v rušných kavárnách. V závislosti na svých preferencích se tedy můžeš učit v přírodě na dece, v parku na lavičce nebo na rodičovské chatě na vesnici. Faktem je, že většina z nás je odkázána na to, připravovat se na zkoušky doma. Jak se lépe učit v domácím prostředí? • Klíčem je výběr vhodného studijního prostoru, který většinou vyžaduje stůl, ergonomickou židličku a ideální sezení u okna s dostatkem přirozeného světla. Jeho deficit a umělé osvětlení mají totiž vliv na hladinu energie i psychické rozpoložení. • Podstatné je, aby byl prostor pro učení uklizený. Je dokázáno, že řád má příznivý vliv na koncentraci. Nejste-li si jisti, které prostředí je pro tebe ideální, jednoduše jich vyzkoušej více a vyber si to, které se ti nejvíce osvědčí. Vytvoř si plán a časový harmonogram Jak se správně učit? Studijní plán by měl vycházet z tvých současných studijních návyků a stylu učení. Je na tobě, jestli se budeš učit každý den v několika blocích po 30 minut, nebo učení věnuješ tři dny v týdnu v trvání několika hodin. Při plánování nezapomeň zohlednit, v kterou dobu během dne jsi nejproduktivnější a zvládneš se toho naučit nejvíc. Tímto se vyhneš řešení problému, jak se přimět učit. Kromě toho jsou při plánování učení na zkoušky a vytváření časového harmonogramu důležité následující skutečnosti: • Časově vyhodnoť všechny důležité aktivity, kterým se musíš během týdne věnovat, jako vyučování, domácí práce či mimoškolní aktivity. Zjistíš, kolik času ti zbývá na učení. • Pokud je ho málo, některé aktivity z týdenního harmonogramu vyškrtni, odlož nebo deleguj na někoho jiného. • Naplánuj si, kolik času potřebuješ ke zvládnutí učiva na jednu zkoušku. • Vytvoř si plán, jehož součástí budou předměty na zkoušku is časovým intervalem, který jim věnuješ. • V rámci jednoho dne se věnuj jednomu předmětu, nebo je střídej. Závisí to na tvých preferencích. • Nezapomeň si nechat rezervu na opakování nebo na doučení, pokud se ti během týdne plán nečekaně naruší. • Na závěr svůj domácí studijní rozvrh na zkoušku zhodnoť a drž se ho. Nejde ti to? Prokrastinuješ? Nemáš chuť na učení? Jak se donutit učit? Jedním z možných řešení je vytvořit si rutinu. To znamená, že pokud tě čeká celý den učení, nevynechávej ranní rutiny. Nastav si budík na určitou dobu, věnuj se ranním rituálům a teprve potom se pusti do učení. Učíš se večer? I v tomto případě stav na rutiny před učením. Pokud chceš časový plán dodržet, eliminujte rozptýlení. Co je důležité? • Odstraň z dosahu to, co tě rozptyluje. Může jít o mobil, sociální sítě či rozečtenou knihu. • Ostatním členům domácnosti oznám, že se učíš, a popros je, aby tě nevyrušovali. • Pokud ti myšlenky bloudí kudy, udělej si krátkou přestávku, zacvič si a zhluboka dýchej, ideální při otevřeném okně. Mysli pozitivně Ne každý z nás dostal do vínku pozitivní mysl a vidíme sklenici spíše poloprázdnou než poloplnou. Avšak to neznamená, že tento stav je neměnný. Svůj život si vytváříme sami a vnitřní nastavení můžeme změnit seberozvojem. Pokud tě při učení pronásledují myšlenky, že nejsi dost dobrý, nebo se nedokážeš na zkoušku adekvátně připravit, vyzkoušej některou z následujících technik, které ti pomohou s přeprogramováním limitujících přesvědčení. • Výbornou volbou jsou pozitivní afirmace, tedy pozitivní prohlášení určená ke změně negativního vnitřního monologu. Nezapomínej si je opakovat pravidelně a použij při tom sebevědomý tón. • Další skvělou technikou je vizualizace, v jejímž rámci využiješ svou představivost ke splnění svého cíle. Můžeš si vizualizovat, jak úspěšně odpovídáš při zkoušce. Při vizualizaci zapoj všechny smysly a soustřeď se na detaily. • Za vyzkoušení stojí i neurolingvistické programování (NLP), které je o tom, že nejprve si představíš negativní chování a v zápětí ho nahradíš pozitivním obrazem. Důležité je, aby se negativní obraz ve tvé mysli zmenšoval. Nebo si představ, jak se rozbije na marné kousky a nahrazuje jej stále se zvětšující pozitivní obraz. Pokud chceš vědět více o těchto technikách a našem podvědomí, viz kurz Síla podvědomé mysli. [Pozitivní myšlení pomáhá] Zbav se stresu Jak se učit na zkoušky bez stresu? Přiměřená míra stresu nemusí být v některých případech k zahození, protože tě vyprovokuje k lepším výkonům. Avšak chronický stres škodí. Tipy, jak se zbavit stresu během zkouškového období• Vyzkoušej techniku hlubokého dýchání. • V rámci denního harmonogramu si vyčleň čas na fyzickou aktivitu v mírné aktivitě. Je dokázáno, že při rychlé chůzi, joggingu, jízdě na kole, plavání či bruslení se snižuje hladina stresových hormonů a naopak uvolňují se endorfiny. • Výbornou technikou pro lepší zvládání stresu je meditace, popřípadě modlitba. I vitamíny mohou pomociTo, jak se učit na vysoké škole bez stresu, závisí také na tvém životním stylu. Klíčem k úspěchu je zdravá, pestrá a vyvážená strava s dostatkem živin, které prospívají mozku, tedy podporují paměť a koncentraci. Vhodně sestavený jídelníček dokáže do určité míry eliminovat také stres. Pokud nevíš, jak má vypadat zdravý jídelníček, inspiruj se středomořskou potravinovou pyramidou nebo protizánětlivou dietou. Z vitamínů a adaptogenů stojí za vyzkoušení následující: • Vitamíny skupiny B mají zásadní vliv na činnost nervové soustavy. Vitamíny skupiny B se nacházejí v živočišných produktech, celých zrnech, ořechách a semenech. • Kognitivní funkce ovlivňuje i vitamín C. Spojuje se zejména se zlepšením pozornosti. Céčko je zastoupeno v ovoci a zelenině. • Deficit vitamínu D se spojuje se vznikem deprese a úzkosti. Je důležitý pro dobré soustředění. Dostatečnou dávku D vitamínu zajistí od jara do podzimu 30minutový pobyt na slunci bez opalovacího krému. • Adaptogeny pomáhají lidskému tělu zvládat zátěž v podobě stresu. Například rhodiola snižuje úroveň stresu i únavy a ashwagandha je také dobrá pro eliminaci stresu. Techniky učeníTo, jak se nejlépe učit, závisí i na zvolené technice učení. Určitě tě nepřekvapí, že těchto technik je několik a máš příležitost vybrat si tu, která ti nejvíc vyhovuje. Jaké máš možnosti? • Psaní poznámek pomůže vybrat si z výkladu či odborného textu nejdůležitější věci a zapamatovat si je. • Alternativou klasického psaní poznámek jsou myšlenkové mapy. • Oblíbené je také podtrhování a zvýrazňování v materiálech pro učení. • Za vyzkoušení stojí i opakování přečteného textu vlastními slovy tak, aby sis zapamatoval podstatu. • Používá se také vytváření obrazů, tedy vizualizace. • Populární je metoda kartiček podle tématu. • Učit se lze i pomocí zkušebních testů. Technika pomodoro zvýší efektivitu a eliminuje prokrastinaciTechnika pomodoro je pro tebe řešením, jak se učit rychleji, pokud je tvým problémem například prokrastinace. Avšak tuto techniku ocení všichni, kteří chtějí vedle učení stihnout i něco jiného. V čem spočívá její podstata? • Nejprve si připrav časovač, papír a pero. • Následně si nastav časovač například na 20 minut a pusti se do intenzivního učení. • Po uplynutí tohoto intervalu si na papír nakresli rajče a udělej si přestávku v trvání do 5 minut. • Tento postup opakuj několikrát. Jakmile máš na papíře 4 rajčata, udělej si přestávku v trvání 20 až 30 minut. • Následně se můžeš pustit do dalšího kola. [Technika pomodoro] Další užitečné tipy, jak se snadno učit Tipů, rad a návodů, jak se snadno učit, najdeš na internetu nepočítaně. Kromě výše zmíněného nezapomínej ani na tyto skutečnosti: • Opakování je matkou moudrosti. Ideální je, když si probrané učivo zopakuješ večer před spaním. • K učení patří také pravidelné přestávky, jinak se snižuje koncentrace, dochází ke vzniku únavy i frustrace. • Nepodceňuj délku a kvalitu spánku. Dospělý člověk potřebuje 7 až 9 hodin spánku v tiché, tmavé a chladné místnosti bez moderních technologií. Pokud chceš podpořit kvalitu spánku, vyhni se dvě hodiny před spaním modrému světlu. • Pozor i na dodržování pitného režimu. Žízeň je příznakem dehydratace, která se spojuje s poruchami koncentrace, únavou, podrážděností i bolestmi hlavy. • Ke zkouškám se postav zodpovědně, ale zároveň mysli na to, že když nejde o život, nejde o nic 🙂. Pokud se chceš o učení dozvědět víc, nebo potřebuješ vědět něco o psychologii učení se jazykům, dáváme ti do pozornosti kurz Psychologie učení se jazykům.
Co bys měl vědět o živnosti jako freelancer
Ostatní
09.08.2023
Skillmea

Co bys měl vědět o živnosti jako freelancer

Živnost patří k nejjednodušším způsobem, jak začít podnikat jako freelancer. Pokud chceš vědět o této formě podnikání více, čti dál. Chceš být freelancer? Co všechno bys měl vědět o živnosti? Pokud tě nebaví každý den dojíždět do práce a chceš sám rozhodovat o tom, s kým, kdy a kolik pracuješ, tedy být freelancerem, živnost je vhodný první krok. Každý z nás je tvůrcem svého života. 21. století nám nabízí téměř neomezené možnosti, jak mít realitu přesně takovou, po jaké toužíme. Nicméně je třeba vystoupit z komfortní zóny a učinit krok ke splnění svých snů. I ty můžeš být freelancer, pracovat na různých projektech dle vlastního harmonogramu. Pokud jsi noční sova, ráno spíš, dokdy chceš, přes oběd si půjdeš zasportovat, odpoledne dáš stretko s kámoši a večer se pustíš do práce. Naopak, pokud jsi ranní ptáče, větší část práce můžeš stihnout ráno a den si naplánovat podle svých představ. Samozřejmě, jak freelancer můžeš kombinovat také práci ve firmě s prací na dálku. Lákají tě tyto představy? Živnost je dobrý začátek, jak mít život, po kterém toužíš, a proto ti dnes prozradíme vše důležité o živnosti. Co je živnost?Podnikání na základě živnosti a kontrolu nad jeho dodržováním upravuje Zákon č.j. 455/1991 o živnostenském podnikání. Podle tohoto Zákona je živnost "soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku nebo za účelem dosažení měřitelného pozitivního sociálního vlivu, pokud jde o hospodářskou činnost registrovaného sociálního podniku podle zvláštního předpisu a za podmínek stanovených tímto zákonem" Živnostenský zákon přesně vymezuje i činnosti, které živností nejsou, jde například o: • provozování činností vyhrazených zákonem státu nebo právnické osobě určené zvláštním právním předpisem, • vykonávání léčitelské činnosti, • činnost při výkonu povolání psychologů a zdravotnických pracovníků podle zvláštních předpisů, advokátů, notářů, patentových zástupců a soudních exekutorů, znalců a tlumočníků, autorizovaných geodetů a kartografů, • činnost sportovce nebo sportovního odborníka podle zvláštního předpisu, • činnost bank a poboček zahraničních bank, • provozování hazardních her • a tak dále. Jaký je rozdíl mezi volnou, vázanou a řemeslnou živností? Ještě dříve, než zajdeš na živnostenský úřad, nebo ohlásíš živnost online, a tak uděláš první krok k podnikání, musíš vědět, co je vázaná živnost, volná živnost a řemeslná živnost. Druhy živností vymezuje již zmíněný Zákon č.j. 455/1991 o živnostenském podnikání následovně: • řemeslná živnost je podmíněna odbornou způsobilostí získanou vyučením se v oboru, • provozování vázané živnosti je podmíněno získáním odborné způsobilosti jinak, • volná živnost nemá jako podmínku provozování získanou odbornou způsobilost.  Řemeslná živnost  Řemeslná živnost vyžadují prokázání odborné způsobilosti, například výučním listem nebo jiným dokladem o řádném ukončení příslušného učebního oboru nebo příslušného studijního oboru, vysvědčením o maturitní zkoušce na střední odborné škole nebo na středním odborném učilišti nebo na gymnáziu s předměty odborné výchovy, nejméně šestileté praxe v oboru, od jejíhož ukončení neuplynuly více než čtyři roky. Vázaná živnost Vázaná živnost vyžaduje odbornou způsobilost pro vázané živnosti a je upravena zvláštními předpisy. Mezi vázané živnosti patří například skupiny živností, které se věnují výrobě kovů a kovových výrobků, stavebnictví, výrobě zdravotnických výrobků, přesných a optických přístrojů a hodin. Volná živnost  K provozování volné živnosti stačí splnit všeobecné podmínky získání živnosti a prokazování odborné ani jiné způsobilosti se nevyžaduje. Mezi všeobecné podmínky získání volné živnosti patří: • dosažení věku 18 let, • způsobilost k právním úkonům, • bezúhonnost. Jak si založit živnost? Ptáš se, jak si založit živnost a získat živnostenský dopis? Není to nic složitého a stačí dodržet následující postup: • Ještě předtím, než ohlásíš svoji živnost, zajdi do banky a založ si podnikatelský účet. Je pravda, že můžeš používat i osobní účet, ale je přehlednější mít k živnosti zvláštní účet. • Vyber si jméno, které budete při podnikání používat. • Zvol si předměty podnikání. • Samotné ohlášení živnosti můžeš realizovat osobně návštěvou okresního úřadu a klientského centra pro živnostenské podnikání, nebo online prostřednictvím portálu veřejné správy www.slovensko.sk. • Pokud se rozhodneš pro osobní návštěvu, nevyhneš se vypsání formuláře na ohlášení živnosti buď pro právnické, nebo fyzické osoby. Součástí tohoto tiskopisu je i registrace poplatníka k dani z příjmu fyzické osoby au FO i přihláška pro povinné zdravotní pojištění. To znamená, že vše vyřídíš na jednom místě a nemusíš zvlášť navštěvovat živnostenský úřad, zdravotní pojišťovnu a daňový úřad. • Vyplněný formulář putuje pracovníkovi živnostenského úřadu i se zaplacením správních poplatků ve výši 5 eur za každou volnou živnost a 15 eur za každou řemeslnou nebo vázanou živnost. Samozřejmě, při vázané a řemeslné živnosti je nutno prokázat odbornou způsobilost. • Do tří dnů po doručení ohlášení živnosti a výpisu z rejstříku trestů ti bude přiděleno IČO a vyzvedneš si živnostenský dopis, nebo ti ho pošlou poštou. Avšak podnikat můžeš začít ode dne ohlášení živnosti, pokud sis tento den zvolil jako začátek podnikání. • Je třeba aktivovat si elektronický přístup pro komunikaci s daňovým úřadem, protože daňová přiznání lze podávat pouze elektronicky. Jak funguje živnost při zaměstnání Pokud máš strach odejít ze zaměstnání ze dne na den, ale chceš si přivydělat či rozjet podnikání, můžeš jít na to postupně a založit si živnost při zaměstnání. Tato možnost je atraktivní i pro matky či otce na rodičovské dovolené, protože může přinést peníze do rodinného rozpočtu bez velkého odvodového zatížení. Hlavní výhodou založení živnosti při zaměstnání je fakt, že budeš mít jistotu příjmu ze zaměstnání a zároveň si postupně rozjedeš vlastní byznys. I když musíš počítat s tím, že volného času ti moc nezbude. Co je však důležité, pokud budeš vykonávat práci, která je pro tvého zaměstnavatele „konkurencí“, potřebuješ od něho souhlas. To znamená, že při stejné oblasti podnikání je zapotřebí písemný souhlas zaměstnavatele. První rok živnosti: jaké jsou poplatky? Rozdíl mezi „čistým“ podnikáním na živnost a živností při zaměstnání je v poplatcích a odvodovém zatížení. Jak to vypadá v praxi? “Čistá” práce na živnost na základě živnostenského listu obnáší následující:• Od prvního měsíce musíš platit zálohy na zdravotní pojištění. Od ledna 2023 jsou 84,77 eura. Nejjednodušší je založit si trvalý příkaz. • Podle daňového přiznání pak zdravotní pojišťovna na základě příjmů vypočítá roční zdravotní odvody, čili ti může vzniknout přeplatek, ale i nedoplatek. • V prvním roce podnikání se sociální odvody neplatí a neplatí se ani v dalších letech podnikání, pokud příjem nepřesáhne zákonem stanovenou částku. V roce 2023 musíš platit odvody tehdy, když tvůj příjem za rok 2022 přesáhl částku 7 266 eur a to buď od července nebo od října (pokud jsi dal odklad a daňové přiznání podal až do konce června). • V daňovém přiznání si můžeš uplatnit reálné nebo paušální výdaje, snížit základ daně o nezdanitelné části a v případě aktivních příjmů o daňový bonus. • Máš povinnost podat daňové přiznání typu B. Živnost při zaměstnání se od čistého podnikání na živnost liší: • Na začátku podnikání neplatíš odvody do zdravotní pojišťovny. Roční zdravotní odvody ti zdravotní pojišťovna vyčíslí až na základě podaného daňového přiznání a zároveň stanoví měsíční zálohy na zdravotní pojištění. • Co se týká sociálních odvodů, nezdanitelných částí a daňového bonusu platí to, co při podnikání na živnost v předchozím případě. • Živnost při zaměstnání znamená podat daňové přiznání typu B, kde jsou uvedeny příjmy ze závislé činnosti a z podnikání. Jaké jsou odvody živnostníků? Odvody živnostníka v České republice nejsou nejnižší, avšak vše závisí na úhlu pohledu. Živnost s sebou stále přináší značnou míru svobody, která mnohým stojí za to, aby živnostníky byli. Odvody při živnosti jsou následující:• Pokud podnikáš první rok, tak měsíčně platíš zálohy na zdravotní pojištění, které jsou v roce 2023 ve výši 84,77 eura. Sociální odvody neplatíš. • V případě, že podnikáš déle než jeden rok a tvůj příjem v roce 2022 přesáhl částku 7 266 eura, platíš od července (nebo října) 2023 sociální odvody ve výši 33,15 procenta z vyměřovacího základu, avšak minimálně 200,72 eura. Co se týká zdravotního pojištění, je to 14 procent z vyměřovacího základu, tedy minimálně 84,77 eura. Výše odvodů se každoročně mění, a proto je třeba věnovat těmto číslům pozornost. Kdy můžeš pracovat na živnost a kdy to je „švarcsystém“Práce na živnost je na Slovensku zcela běžnou záležitostí a založení živnosti zahrnuje několik jednoduchých úkonů. Pokud jsi freelancer a miluješ svobodu, pak můžeš, například jako copywriter, grafik či programátor pracovat na různých projektech z pohodlí domova. Ovšem od 90. let 20. století vznikl v České republice tvz. „švarcsystém“, tedy nelegální zaměstnávání formou živnosti. Podnikatel Miroslav Švarc si založil stavební firmu a začal zaměstnávat živnostníky, čímž se vyhnul odvodům, které je třeba platit za zaměstnance. Začal rychle bohatnout, což se však nelíbilo českým úřadům a tento systém podnikání zakázaly. Švarcsystém u nás upravuje Zákon č.j. 82/2005 Sb. o nelegální práci a nelegálním zaměstnávání o změně a doplnění některých zákonů. Zákon zakazuje švarcsystém pro pracujícího i příjemce práce. O švarcsystém jde tehdy, když jsou naplněny znaky závislé práce podle zákoníku práce. Závislá práce je definována: • Je o nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. • Je prováděna podle pokynů zaměstnavatele a jeho jménem. • Zaměstnanec vykonává práci v čase určeném zaměstnavatelem. Jsou-li splněny tyto podmínky, jde o závislou činnost a vykonávání takové práce na živnost je nelegální, neboť jde o švarcsystém. Vyplatí se ti více živnost nebo s. r. o.?Jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje, protože je to individuální. Závisí to na tom, v čem chceš podnikat, jaké jsou tvé reálné cíle v oblasti příjmů i jaký je tvůj počáteční kapitál. Pokud se chystáš vydělat několik stovek či tisíců eur, pak se jeví jako lepší živnost i kvůli uplatnění paušálních výdajů. V případě odvážných ambic v oblasti dosahování cílů a příjmů se zdá lepší alternativou s. r. o. Při rozhodování o tom, zda je pro tebe lepší živnost, nebo s. r. o. ti pomohou i tyto skutečnosti: • Živnost založíš na jednom místě s nižšími náklady a za kratší dobu, než je to u společnosti s ručením omezeným. • Při živnosti ručíš za závazky celým svým majetkem, při s. r. o. společník za závazky neručí. • Administrativní úkony a vedení účetnictví při živnosti zvládneš s trochou šikovnosti sám. r. o. je větší pravděpodobnost, že budeš potřebovat účetního, kterého si musíš zaplatit. • Minimální odvody při živnosti jsou v roce 2023 84,77 eura za zdravotní pojištění a 200,72 eura za sociální pojištění. U s. r. o. závisí na tom, jak si jako jednatel stanovíš mzdu či odměnu. • Daň z příjmů je při živnosti i s. r. o. 15 procent do dosažení obratu 49 790 Eur, v případě větších příjmů je procento vyšší (19% resp. 25%). Chceš vědět více o tom, jestli se ti vyplatí živnost, nebo s. r. o.? Přihlas se do kurzu Porovnanie živnosti a s. r. o., ve kterém se dozvíš vše potřebné. Jak zrušit živnost?Pokud tě zajímá, jak zrušit živnost, věz, že je to stejně jednoduché, jako její založení. Můžeš tak učinit elektronicky, nebo osobně na kontaktním místě živnostenského úřadu. Při osobní návštěvě je třeba předat vyplněný formulář o zrušení živnosti a prokázat se občanským průkazem. Živnost je zrušena dnem oznámení o ukončení podnikání živnostenskému úřadu. Pokud jsi ve formuláři zaškrtl políčko, že chceš změnu ohlásit zdravotní a sociální pojišťovně, pak už nemusíš nikam chodit. Nicméně stále máš povinnost podat žádost o zrušení registrace na daň z příjmů u daňového úřadu a to přes online portál finanční správy. Nenašel jsi v našem článku všechny potřebné informace? Dáváme ti do pozornosti kurz Podnikanie na živnosť, kde se o živnosti dozvíš opravdu vše do posledního detailu. Zdroje:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/ https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/82/20210301 https://www.epi.sk/zz/2001-311
Resume builder: Tvoje cesta k úspěchu na trhu práce
Ostatní
01.08.2023
Skillmea

Resume builder: Tvoje cesta k úspěchu na trhu práce

Zaujmout pozornost zaměstnavatele a získat svoji vysněnou pracovní pozici je častou výzvou, při které hraje důležitou roli právě dobře sestavený a zajímavý životopis. Vyniknout v davu uchazečů je sice stále obtížnější, ale naštěstí existují různé online nástroje, které nám dokáží pomoci vytvořit profesionální a originální životopis. Co je Resume Builder? Resume Builder je online nástroj navržený tak, aby Vám pomohl vytvořit profesionální životopis. Soustředí se zejména na jednoduchost a poutavost Vašeho CV. Výhodou tohoto nástroje je to, že nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti s tvorbou takového dokumentu. Uživatelům poskytuje intuitivní rozhraní či výběr z různých šablon. Proč tento nástroj používat?Pokud patříte mezi lidi, kteří potřebují s tvorbou životopisu trochu více pomoci, zde je několik způsobů, jak Vám tento nástroj může pomoci: 1. Šetří čas - Resume builder nabízí svým uživatelům předlohy, čisté designy a tipy, díky kterým ušetří spoustu času! 2. Nabízí tzv. "Writing Tips" - jeho používání Vám obohatí slovní zásobu 3. Zlepšuje design - Každé pracovní odvětví má jiná očekávání od toho, jak má životopis vypadat. Díky šablonám bude Váš životopis vypadat tak dobře, jak zní. Jaký Resume Builder použít?Resume Builderů je mnoho. My se spolu podíváme na ty nejpopulárnější se snadným použitím. Kickresume.com Vyniká díky možnosti tvorby životopisu pomocí umělé inteligence. Životopis si vygenerujete rychle, jednoduchým zodpovězením několika otázek. Kickresume můžete používat bezplatně, stačí se držet jeho základních funkcí a šablon, které nejsou označeny jako „Premium“. Vygenerovaný životopis si stáhnete ve formátu PDF. CVAPPCVAPP patří momentálně mezi nejpopulárnější časké Resume Buildery. Tento nástroj má širokou škálu profesionálních šablon, které jsou schváleny HR odděleními mnoha firem, okamžitou kontrolu pravopisu či jednoduchý online editor pro váš životopis. Aplikace dokonce nabízí jednoduché propojení s LinkedInem, což vám při tvorbě CV ušetří mnohem více času. Velkou výhodou je, že pomocí CVAPPu si můžete mimo jiné vytvořit motivační dopis. Díky těmto výhodám si zhotovíte úžasné životopisy založené na profesionálních tipech od HR manažerů. ZetyJedná se o online Resume Builder, který pracuje na podobném principu jako výše uvedené buildery. Platforma Zety uživatelům poskytuje velké množství šablon, které umožňují životopis přizpůsobit konkrétním potřebám uchazeče o zaměstnání. Jedinou nevýhodou je, že jiný formát než .txt file je zpoplatněn. ResumeGeniusPoskytuje řadu profesionálních a moderních šablon, které vám pomohou vytvořit vizuálně přitažlivý a dobře strukturovaný životopis. Tyto šablony jsou navrženy tak, aby zvýraznily vaše zkušenosti a kvalifikace a působily dobře na zaměstnavatele. K dalším plusům patří intuitivní rozhraní, možnost ukládat vytořené životopisy online nebo spolupráce a sdílení (chcete-li zpětnou vazbu nebo rady od někoho jiného). ResumeGenius nabízí personalizované tipy a doporučení, která vám pomohou zlepšit váš životopis a zdůraznit vaše silné stránky. CanvaZnámá svými grafickými nástroji, Canva nabízí také funkci pro tvorbu životopisů. Umožňuje vám vytvořit profesionální a vizuálně přitažlivé životopisy. Canva je skvělým nástrojem pro ty, kteří hledají moderní a profesionální způsob, jak vytvořit svůj životopis. S jeho uživatelsky přívětivým rozhraním a množstvím šablon lze rychle a jednoduše vytvořit vizuálně přitažlivý životopis, který bude zajímavý pro zaměstnavatele. ZávěrPoužívání online Resume Builderů je cestou k efektivnímu a poutavému životopisu. Nezanedbávejte tuto na první pohled jednoduchou, ale významnou zbraň, která vám může otevřít dveře k úspěšné kariéře. Využijte výhod těchto nástrojů a splňte si svůj kariérní sen ještě dnes!